Pół miliona dotacji w unijnym projekcie „Mój zawód – moja przyszłość”

Już po raz drugi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizowany będzie projekt wspierający edukację zawodową. Jest on odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, a jego finansowanie pokryje dotacja z funduszy europejskich.

Pozyskane środki wynoszą pół miliona złotych. Planowany termin realizacji to kwiecień 2018 r. – wrzesień 2019 r. Niebawem rozpocznie się rekrutacja, uczestnikami będzie 84 uczniów technikum informatycznego  oraz branżowej szkoły I stopnia, a także 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Głównym celem zaplanowanych działań jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego – tłumaczy Małgorzata Swędrak ze szczercowskiego ZSP, która opracowała założenia projektu. – Chcemy by było ono ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów jako przyszłych absolwentów oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano realizację aż pięciu zadań. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk, technik ekonomista i technik architektury krajobrazu. Przewidziano zakup m. in.: drukarek (w tym 3D), skanerów, plotera, kserokopiarki, aparatów fotograficznych, serwera, programów edukacyjnych, materiałów eksploatacyjnych.

Wszyscy uczniowie zrekrutowani do projektu wezmą udział w stażach lub praktykach zawodowych u pracodawców, które umożliwią im wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole – cieszy się Krzysztof Kamieniak, Wójt Gminy Szczerców. – Pozwolą również na nabycie nowych doświadczeń, udoskonalenie umiejętności czy poznanie oczekiwań pracodawcy.

Każdy uczeń otrzyma stypendium w wysokości najniższego wynagrodzenia; pokryte zostaną też ze środków budżetowych projektu wszelkie koszty związane z odbywaniem staży i praktyk (badań, szkoleń, odzieży roboczej, dojazdów). W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego wszyscy uczniowie wezmą również udział w konsultacjach z doradcą zawodowym, aby lepiej przygotować się do samodzielnego i aktywnego kształtowania swej kariery zawodowej.

Młodzież z branżowej szkoły zapozna się poza tym z podstawami w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – dodaje Małgorzata Swędrak.

Uczniowie technikum będą doskonalić się podczas zajęć specjalistycznych: grafika komputerowa 2D i 3D, ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej, rysunek odręczny oraz druk 3D obiektów małej architektury krajobrazu.

Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki edukacyjne do Fabryki Della w Łodzi oraz Arboretum w Wojsławicach. Młodzież otrzyma podręczniki i inne potrzebne materiały oraz posiłki.

Z kolei dla nauczycieli przedmiotów zawodowych przewidziano sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń podnoszących ich kompetencje.

Przeczytaj również