Podaj swoje zapotrzebowanie na węgiel kamienny

KURENDA

W ślad za piątkową prośbą wojewody łódzkiego (z 21 października 2022)  informuję o działaniach podjętych w sprawie preferencyjnego zakupu paliw stałych przez gospodarstwa domowe na terenie gminy Szczerców.

Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2200 zł.  Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie maksymalnie 3 ton węgla w dwóch transzach  – I transza do 31 12 2022 oraz II po 1 stycznia 2023.

Aby kupić węgiel mieszkańcy będą składali do Gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego – a więc zgłosiły w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków używane przez siebie źródło ciepła.

W celu zapewnienia mieszkańcom gminy Szczerców wystarczającej ilości węgla kamiennego proszę o zgłaszanie zapotrzebowania przez poszczególne gospodarstwa domowe.

Do Państwa dyspozycji już teraz  w tej sprawie oddaliśmy adres mailowy:

wegiel@szczercow.pl

Prosimy o przesyłanie informacji w ciągu weekendu –  do poniedziałku (24 października), do godziny 16.00.

W poniedziałek, 24 października, w  godzinach 8.00 – 16.00,  informację o zapotrzebowaniu będzie można złożyć drogą telefoniczną pod numerem telefonu:

512 076 576

Informację o łącznym zapotrzebowaniu na węgiel przez gospodarstwa domowe w gminie Szczerców musimy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi we wtorek, 25 października.

W związku z tym proszę o jak najszybsze określenie Państwa indywidualnych zamówień na węgiel.

                Krzysztof Kamieniak

                   Wójt gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content