Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

W ślad za PGE Dystrybucja S.A. informujemy o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

W dniu 28.05.2021 r. w godzinach 8:30 – 13:30 prądu może zabraknąć mieszkańcom ulicy Mokrej.

7.06.2021 r. w godzinach 9:00 – 14:30 mogą zostać wyłączone stacje transformatorowe zasilające ulice: Piaskową, Mokrą, Częstochowską

oraz 9.06.2021 r. w godzinach 8:00 – 13:00 stacje zasilające Tatar, Rudzisko, Szczercowską Wieś.

 

Przeczytaj również