PGE: Wypłaty odszkodowań za obniżenie plonów

 

W ślad za informacją PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów informujemy, że w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9 będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

W celu otrzymania odszkodowania należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. Poczt. 100, 97-400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych następujące dokumenty:

  • wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowania ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu,
  • kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 r.),
  • numer PESEL,
  • aktualny numer indywidualnego rachunku bankowego.

Nie ma możliwości osobistego załatwiania spraw jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

W razie pytań można się kontaktować z PGE pod następującymi numerami telefonu: (44) 737-19-07 oraz (44) 737-19-04.

 

Przeczytaj również