PGE informuje o terminach i czasie wykonywania robót strzałowych

 

W ślad za pismem PGE GiEK S.A. informujemy, że w rejonie Pola Szczerców roboty strzałowe są wykonywane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 – 15:00, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 8:00 – 18:00.

Roboty strzałowe poprzedzane są sygnałami ostrzegawczymi a strefa zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych chroniona jest przez posterunki zabezpieczające, zaopatrzone w czerwone chorągiewki.

W załączniku poniżej skan pisma PGE GiEK S.A. z dokładnym opisem sygnałów ostrzegawczych oraz działań ochronnych.

pismo PGE dot. robót strzałowych

 

Przeczytaj również