Pamiętali o nauczycielach

14 października 2016 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej

W październiku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie uznawany za święto nauczycieli. 14 października to od lat okazja do życzeń dla pedagogów,  a zarazem pretekst do podsumowania działalności gminnych placówek oświaty.

Według danych przekazanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców w roku szkolnym 2016/2017 wychowaniem przedszkolnym w Gminie Szczerców objęto 126 dzieci.

den02

W naszych czterech szkołach podstawowych liczba uczniów sięga 612. Działalność oświatową prowadzi też publiczne gimnazjum. Tutaj na zajęcia uczęszczają 224 osoby. Jedna placówka realizuje edukację ponadgimnazjalną ? 373 uczniów kształci się w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej tworzących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie z podziałem na klasy i oddziały w poszczególnych szkołach  na dzień 30.09.2016 r.

 
Nazwa szkoły
 
 
Liczba oddziałów
 
Liczba uczniów
W tym w oddziałach:
Punkt
przedszkolny
0  I II III IV V  VI
Szkoła Podstawowa w Chabielicach 8 115 19 29 6 13 19 8 10 11
Szkoła Podstawowa w Osinach 7 32 7 6 0 6 4 1 4 4
 Szkoła Podstawowa w Lubcu 4 23 7 0 0 8 5 3 0
ZS-P Szczerców w tym:
-SP Szczerców
– zajęcia rew.-wych. z dziećmi i młodzieżą up. umysłowo w st. głębokim
-Przedszkole Samorządowe
w Szczercowie
30 566 125 55 90 92 77 75 52
2
4 100
Publiczne Gimnazjum w Szczercowie 12 224 72 80 72
ZSP Szczerców, w tym:
–  LO
– TI
– ZSZ
6 136 36 41 59
6 139 40 30 32 37
4 98 28 38 32
Ogółem 81 1433 + 2 126 167 237 298 318 128 92 67

 

Znaczące sukcesy uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Uczestnik Osiągnięcie Nazwa konkursu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie
Adrianna Rojek Laureatka Ogólnopolski konkurs na Pracę z Literatury
Katarzyna Stępnik Finalistka Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski ?Strofy o ojczyźnie?
Żaklin Milkowska II miejsce Ogólnopolski Konkurs Literacki ?Pudełko moich marzeń?
Marta Kucharska III miejsce Ogólnopolski Konkurs Literacki ?Pudełko moich marzeń?
Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Szczercowie
Natalia Labryszewska uczennica jako członek kadry woj. łódzkiego zdobyła Wicemistrzostwo Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt Mistrzostwa Polski Młodziczek w Piłce Nożnej

Jak co roku, z okazji święta nauczycieli organizowane były apele w szkołach. 14 października to bowiem czas na docenienie zasług zarówno grona pedagogicznego, jak i pozostałych osób pracujących w oświacie.

den03

– Jako wójt Gminy Szczerców staram się ułatwić realizację Waszych zadań. Moim priorytetem zawsze będzie dążenie do stworzenia jak najlepszych warunków zarówno dla uczniów, jak i szerokiej, opiekującej się nimi kadry pedagogicznej. Zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych jak i na każdym następnym szczeblu edukacji środowisko szkolne może liczyć na wsparcie władz samorządowych. Może liczyć na mnie. Bo edukację w tej Gminie traktujemy bardzo poważnie. ? mówił podczas tegorocznych uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wójt Krzysztof Kamieniak.

Słowa te kierował do 197 nauczycieli pracujących w naszych placówkach oświatowych. Są wśród nich zarówno stażyści, jak i nauczyciele z dużym już dorobkiem zawodowym.

Nauczyciele w poszczególnych szkołach z podziałem na stopień awansu zawodowego na dzień 30.09.2016 r.

Nazwa szkoły Liczba nauczycieli z podziałem stopnia awansu zawodowego
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ogółem
Szkoła Podstawowa w Chabielicach 1 5 8 6 20
Szkoła Podstawowa w Osinach 0 4 4 7 15
Szkoła Podstawowa w Lubcu 0 7 3 4 14
Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Szczercowie 2 26 22 23 73
Publiczne Gimnazjum w Szczercowie 0 4 7 26 37
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie 0 8 11 19 38
Ogółem 3 54 55 85 197

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Obchodzimy go od 27 kwietnia 1972 r. Przypomnijmy – dzień ten ma upamiętniać powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszej władzy oświatowej w Polsce jak i w Europie, o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty.

Przeczytaj również