Ósmoklasiści piszą swój pierwszy ważny egzamin

Dzisiaj – po raz pierwszy w historii polskiej oświaty – rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów.

Obowiązkowy sprawdzian wiedzy uczniów warunkuje ukończenia szkoły podstawowej. W egzaminie bierze udział 56 uczniów z SP w Szczercowie, 10 – SP w Chabielicach oraz 4 – SP w Osinach.

Harmonogram:
15.04 – j. polski
16.04 – matematyka
17.04 – j. obcy

Zespoły nadzorujące na egzaminy ósmoklasistów powołano zgodnie z wymogami. Dyrektorzy gminnych placówek nie zgłosili problemów z prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu z języka polskiego.  Arkusze rozwiązywane przez uczniów są kodowane. Ocenią je egzaminatorzy z okręgowych komisji.

Przypomnijmy – jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpi do egzaminu dzisiaj, może to zrobić w drugim wyznaczonym terminie – 3, 4 i 5 czerwca.

I najważniejsze – egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, trzeba do niego przystąpić – wynik ma jedynie znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej.

Ósmoklasistom życzymy powodzenia!

 

Przeczytaj również