Ósmoklasiści kończą egzaminy

Dzisiaj kończą egzaminacyjne zmagania uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. W gminie Szczerców do takiego wyzwania przystąpiło 87 uczniów w Szczercowie, 19 w Chabielicach, 8 w Lubcu oraz 4 w Osinach – to o 30 osób więcej niż w roku poprzednim.

Przypomnijmy, od wtorku do czwartku kończący ósmą klasę sprawdzić musieli swoją wiedzę na egzaminie z języka polskiego, matematyki i języka obcego – tu w całym kraju króluje angielski.

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Przeczytaj również

Skip to content