Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Szczerców ogłasza w dniu 2 lutego 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie gminy Szczerców.

Zarządzenie 16/17 z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

do pobrania:
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania

Przeczytaj również