Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Szczerców ogłasza w dniu 29 kwietnia 2019 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

zarządzenie nr 32/19 z dnia 29 kwietnia ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert

wzory druków do pobrania:
Oferta realizacji zadania
Umowa
Sprawozdanie

Przeczytaj również