Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej

Wójt gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej w 2022 roku.

zarządzenie_ws._ogłoszenia_otwartego_konkursu_ofert

Oferta realizacji zadania
Sprawozdanie
Umowa

Przeczytaj również