Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – sport, turystyka, rekreacja

Wójt gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej w 2023 roku.

Zarządzenie

Oferta realizacji zadania zał.nr.1
Umowa zał.nr.3
Sprawozdanie zał.nr.5

Przeczytaj również

Skip to content