Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – program polityki zdrowotnej

Wójt Gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie realizatora w 2020 r. programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”.

Zarządzenie 117/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przeczytaj również

Skip to content