Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Szczerców ogłasza w dniu 17 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i harcerstwa.

 Zarządzenie nr 5/19 z dnia 17 stycznia ws.ogłoszenia otwartego konkursu ofert

do pobrania:
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania

Przeczytaj również