Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

ogłoszenie [PDF]

Przeczytaj również