Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarządzenie Nr 30/18 Wójta Gminy Szczerców z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Gminy Szczerców oraz powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/18 z dnia 1 marca 2018 r. [PDF]

Przeczytaj również