Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i harcerstwa

zarządzenie ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Przeczytaj również