Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Ogłoszenie
  2. Projekt uchwały
  3. Załącznik Nr 1
  4. Załącznik Nr 2
  5. Załącznik Nr 3
  6. Załącznik Nr 4
  7. Formularz konsultacji

 

 

Przeczytaj również