Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na 2019r.

Wójt Gminy Szczerców ogłasza  konkurs ofert na wyłonienie realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”.

 

Program

Przeczytaj również