Odbiór odpadów wielkogabarytowych

 

Urząd Gminy w Szczercowie przypomina o bezpłatnym odbiorze odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji na terenie Gminy Szczerców, który będzie odbywał się w dniach 11-15.05.2020 r. według harmonogramu załączonego poniżej.

HARMONOGRAM

UWAGA!
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami i ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00

 

Przeczytaj również