Odbiór dróg w obu Stanisławowach

Rozpoczął się odbiór dróg w miejscowościach Stanisławów Pierwszy i Drugi, kończący prowadzoną od wiosny modernizację obu ciągów komunikacyjnych. Przypomnijmy, w ramach inwestycji przeprowadzono tam montaż przepustów pod drogami, rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych, przygotowywano koryta pod nowe warstwy. W zakres robót remontowych wchodziły jezdnia, pobocza, przełożenie wysokościowe zjazdów oraz roboty konserwacyjne w zakresie rowów i muld przydrożnych.

Koszt zadania w Stanisławowie Pierwszym to 4.583.870,88 zł brutto, z czego udział Gminy: 30,1%, a dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: 69,9%, a w Stanisławowie Drugim – 4.125.811,02 brutto, z czego udział Gminy: 30,1%, a dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: 69,9%.

 

Przeczytaj również

Skip to content