Od 1 lipca zmiana sposobu segregacji odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Od 1 lipca 2020 r. w naszej gminie zmianie ulegnie segregowanie odpadów oraz oznaczenie pojemników do segregacji. Oznacza to, że odpady będą teraz segregowane na 5 frakcji:

  • papier, w workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,
  • szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,
  • metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
  • bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,
  • odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) w pojemniku/worku koloru zielonego z pomarańczową klapą lub z szarą klapą lub całym szarym z napisem „odpady zmieszane”. 

Firma EKO-REGION już teraz rozwozi pojemniki na bioodpady oraz worki na papier na wszystkie posesje położone na terenie gminy Szczerców. Oczywiście istnieje możliwość zrezygnowania z kosza bio po wcześniejszym złożeniu korekty deklaracji (wzór deklaracji zostanie opublikowany na stronie internetowej po wejściu w życie uchwały) i oświadczeniu o posiadaniu kompostownika na terenie nieruchomości, co umożliwi skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty (po wejściu w życie uchwały opłata ulegnie obniżeniu o 1 zł za osobę).  Wtedy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do kompostowania wszystkich bioodpadów na terenie nieruchomości we własnym zakresie.

Uwaga. W pojemniku na odpady bio w okresie od listopada do marca możliwe będzie gromadzenie popiołu, co należy rozważyć przy rezygnacji z pojemnika.

W chwili obecnej uchwalone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca oraz wzór deklaracji, które zostaną Państwu udostępnione po wejściu w życie ww. uchwał.  Natomiast informacje o nowych stawkach i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone do każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację w Urzędzie Gminy, w formie zawiadomienia.

Zmienią się również zasady opłat za nieruchomości niezamieszkałe. Płatność będzie naliczana za pojemnik. Wszyscy przedsiębiorcy powinni więc złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację, uwzględniającą ilość posiadanych już pojemników. (Nowa deklaracja będzie udostępniona na stronie internetowej po wejściu w życie uchwały).

Stawki opłaty  za domki letniskowe zostaną na chwilę obecną bez zmian.

W najbliższym czasie zostaną dostarczone przez firmę nowe kalendarzyki, ulotki oraz naklejki do wszystkich skrzynek właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Naklejki należy umieścić na pojemnikach zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce.

 

Przeczytaj również

Skip to content