Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

W załączeniu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Wyspa” w Szczercowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

SKM_C22719071909210

Przeczytaj również