Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ul. Mokra

W załączeniu:

  1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  2. Uchwała Nr XXIX/332/17 Rady gminy Szczerców z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/212/16 Rady gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
  3. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/332/17 Rady gminy Szczerców z dnia 6 kwietnia 2017 r.

plan mokra skan1065

Przeczytaj również