Nowy start do kariery – projekt dla mieszkańców gminy

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 122 osób po 29 roku życia pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu dla uczestników projektu zaplanowano:
– identyfikację potrzeb i opracowanie indywidualnego planu działania,
– grupowe poradnictwo zawodowe,
– szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
– staże i pośrednictwo pracy

kontakt: Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania 509-293-180

plakat nowy start do kariery

Przeczytaj również

Skip to content