Nowelizacja KPA – szkolenie w Urzędzie Gminy

Sprawne załatwianie spraw to jedno z podstawowych zadań nowoczesnej
administracji. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku (Nowelizacja KPA)
wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, które
mają usprawnić i przyspieszyć procedury administracyjne oraz stworzyć
ramy dla partnerskich relacji między obywatelami a administracją.

W tym celu wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak zorganizował dla
urzędników w Urzędzie Gminy w Szczercowie szkolenie w tym zakresie.

Szkolenie przeprowadziła kancelaria radcy prawnego Leny Wojciechowskiej
Kaczmarek w osobach mecenas Leny Wojciechowskiej Kaczmarek i mecenasa
Jakuba Lechowicza.

2

– Wydłużający się czas trwania postępowań administracyjnych, nierzadko
dezorganizuje plany, a w przypadku przedsiębiorców może oznaczać
odkładanie w czasie inwestycji lub nawet rezygnację z nich. Dzięki temu
szkoleniu być może uda się uniknąć takich sytuacji – zaznaczyła pani
mecenas Lena Wojciechowska Kaczmarek.

3

Pracownicy Urzędu Gminy zgodnie twierdzą że tego typu szkolenia są potrzebne,
a nabytą wiedzę wykorzystają w swojej codziennej pracy.

Przeczytaj również