Nowa Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców – pani Barbara Szczepanik

Nowa Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców - pani Barbara Szczepanik

30 maja 2017 roku podczas XXXI sesji Rady Gminy Szczerców, bezwzględną
większością głosów został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy
Szczerców pan Zbigniew Szcześniak.

W kolejnym głosowaniu decydującym o wyborze nowego Przewodniczącego Rady
Gminy Szczerców, radni większością głosów obdarzyli zaufaniem  i wybrali
panią Barbarę Szczepanik. Tym samym, od dnia 30 maja 2017 roku
Przewodniczącym Rady Gminy Szczerców jest pani Barbara Szczepanik.

W swoim pierwszym wystąpieniu w roli Przewodniczącej Rady, pani Barbara
podziękowała radnemu Zbigniewowi Szcześniakowi za dotychczasowe pełnienie
tej funkcji i zapewniła że będzie Przewodniczącą wszystkich radnych,
dla dobra Gminy Szczerców i mieszkańców naszej gminy.

Pani Basi gratulujemy i życzymy samych sukcesów !!!

Przeczytaj również