Nie zapomnij o pieniądzach na „Dobry start”

Przypominamy rodzicom i opiekunom uczniów, że w 2020 roku kontynuowana jest realizacja rządowego programu „Dobry start”.

Zgodnie z regulaminem, świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia, świadczenie dobry start otrzymają także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun dziecka, a także osoba ucząca się.

Wnioski można już składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl , jak również przez bankowość elektroniczną albo Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Na wnioski złożone w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wsparcie najpóźniej do 30 września, natomiast na złożone w terminie późniejszym wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wnioski w ramach programu „Dobry start” będą przyjmowane do 30 listopada 2020 roku.

Świadczenie „Dobry start” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Przeczytaj również