Nie wrzucaj śmieci do toalety

Szczercowski Zakład Gospodarki Komunalnej przyłącza się do akcji Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i apeluje: nie wrzucajmy śmieci do toalet!

Polskie przedsiębiorstwa wodociągowe od kilku lat prowadzą kampanie edukacyjne, aby uświadomić mieszkańcom, jak poważne mogą być skutki wrzucania śmieci do toalet. Trudny dla nas wszystkich czas pandemii koronawirusa, jeszcze bardziej problem uwydatnił. Do sieci kanalizacyjnej trafiają ogromne ilości środków higienicznych.

Największym problemem okazują się być chusteczki nawilżane. Ich nadmierna ilość może powodować zapychanie sieci kanalizacyjnej, uszkodzenia pomp w przepompowaniach ścieków i inne poważne awarie, których usuwanie bywa uciążliwe i bardzo kosztowne.

Czego nie powinniśmy wrzucać do sedesu?

Żywności, której obecność w sieci sprzyja rozwojowi kolonii szczurów, nawilżanych chusteczek i innych środków higienicznych,  materiałów opatrunkowych i lekarstw,  środków czystości i chemikaliów, które zagrażają mikroflorze w oczyszczalniach ścieków, niedopałków papierosów, tłuszczy i olei, materiałów budowlanych, igieł niebezpiecznych dla pracowników, żwirków z kocich kuwet.

Pamiętajmy!
Dbając o swoje bezpieczeństwo, zadbajmy też o nasze mieszkania, osiedla miasta i wsie. Pomyślmy o pracownikach przedsiębiorstw wod-kan, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem dbając o to, żeby w naszych kranach nie zabrakło  bezpiecznej i czystej wody.  Nie dostarczajmy im dodatkowej pracy! Nie wrzucajmy śmieci do toalet!

Przeczytaj również