„Mikołajkowe prezenty” dla niepełnosprawnych mieszkańców

Gmina Szczerców pod koniec września wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie pomocy finansowej na zakup 200 pakietów wyrobów medycznych składających się z ciśnieniomierza, pulsoksymetru oraz termometru bezdotykowego, a także zakup 15 bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk, zapasu maseczek i rękawic nitrylowych, co pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach gminnych.
PFRON przyznaje fundusze samorządom w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”– mówi wójt Krzysztof Kamieniak. – Działania takie podejmowane są w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.
Adresatami programu zostały wskazane osoby dorosłe, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wydane przez komisję ds. inwalidztwa i zatrudnienia, organ ZUS lub KRUS (I grupa inwalidzka, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie, przy udziale sołtysów i radnych, dokonał diagnozy społecznej w postaci zebrania deklaracji od niepełnosprawnych mieszańców gminy, którzy chcieliby skorzystać z powyższej formy pomocy – wyjaśnia Anna Krawczyńska, kierownik szczercowskiego GOPSu.
Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina Szczerców otrzymała pełną kwotę finansowania w wysokości 100 000,00 zł. Już 5 listopada wójt Krzysztof Kamieniak podpisał umowę z pełnomocnikami PFRON, dzięki czemu mogliśmy rozpocząć działania w postaci zakupu produktów.
Dzisiaj – w „mikołajki” – rozpoczęło się przekazywanie zakupionego sprzętu docelowej grupie odbiorców, zakwalifikowanych na podstawie wrześniowej diagnozy. Beneficjenci otrzymują pakiety bezpłatnie.

Przeczytaj również