LXI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  16 października 2018r. (wtorek)  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się LXI posiedzenie komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Wyspa” w Szczercowie.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Przedsiębiorstwa Handlowego Tempo Sp.j. W. Fiszera na uchwałę nr XLVII/498/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Chabielice i Chabielice-Kolonia.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XLII/451/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalania stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych

12.Podsumowanie kadencji 2014-2018.

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również