LIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  20 września 2018r.  o godz. 15.00 odbędzie się LIX posiedzenie komisji


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Wyjazd w teren.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również