LIV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 20 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się posiedzenie komisji

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjazd w teren.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Protokół

 

Przeczytaj również