LIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018.
 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 5. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również