LIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2018r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie gminy Szczerców.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również