LII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 27 sierpnia 2018 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Szczerców w „Klastrze OZE Energia Dla Regionu”.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
 8. Wypracowanie opinii do projektu porozumienia w sprawie gazyfikacji Gminy Szczerców.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również