Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z  pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Szczerców zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. Termin konsultacji: do 28.10.2021 r. – data wpływu do urzędu,
  3. Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie – ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców,
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
  5. Załączniki:

 

 

 

Przeczytaj również