Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/318/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

 

Wójt Gminy Szczerców zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/318/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
  2. Termin konsultacji: do 28.10.2021 r. – data wpływu do urzędu.
  3. Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie – ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców.
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
  5. Załączniki:

 

 

 

 

Przeczytaj również