Konsultacje programu współpracy

Zapraszamy organizacje  pozarządowe  oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu: ?Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017?.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące programu można składać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia publikacji (tj. do 25 października 2016 r.), osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 20 (I piętro), lub drogą elektroniczną na adres organizacje@szczercow.org.

W załączeniu projekt programu oraz formularz zmian:

formularz-konsultacji-2017

projekt-rocznego-programu-wspolpracy-na-2017

Przeczytaj również