Konsultacje kart do głosowania

Wójt Gminy Szczerców informuje, że w dniach 20-22 czerwca br., w godz. 800-1500 odbędą się w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a konsultacje społeczne dotyczące  oceny wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania:

  • Karta typu „płachta” – format A1 lub A0
  • Karta typu broszura – format A4

w wyborach do rady miasta na prawach powiatu, rad powiatów i sejmiku województwa, w wyborach samorządowych  w 2018 roku.

W załączeniu ogłoszenie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

konsultacje

Przeczytaj również