Konkurs kulinarny „Bitwa regionów”

Bitwa regionów to kulinarny konkurs ogólnopolski dla KGW odbywający się w dwóch etapach. Pierwszy etap eliminacyjny w danym województwie, ma za zadanie wyłonić 3 KGW z regionu, które przedstawią swoją potrawę regionalną. Zgłoszenia będzie można składać w miesiącach maj – lipiec (pierwsza dekada) do OT KOWR (na karcie zgłoszeniowej udostępnionej przez KOWR). Komisja konkursowa wybierze 3 zespoły KGW do udziału w finale ogólnopolskim. Drugi etap odbędzie się w Bydgoszczy. KGW przygotowują regionalne dania główne i zaprezentują je przed profesjonalnym jury.

Cele:

– promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski

– wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych,

– integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw,

– zachęcanie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości i turystyki kulinarnej,

Z uwagi na fakt, iż konkurs nie został jeszcze ogłoszony prosimy przedstawicieli zainteresowanych Kół Gospodyń Wiejskich ewentualnym udziałem o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Łodzi pod nr telefonu 42 636-53-26 w 20.

Przeczytaj również