Koniec prac na ulicy Mickiewicza

Rozpoczął się odbiór robót prowadzonych w Szczercowie na odcinkach od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 74 oraz od ul. Łaskiej do ul. Północnej. Przypomnijmy, w zakres prac remontowych wchodziło wykonanie jezdni, poboczy, zjazdów, chodników i zatok postojowych.

Cel inwestycji to poprawa stanu technicznego drogi, czyli zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, jak również dla środowiska – tłumaczy Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczerców. – Modernizacja zapewni długoletnią możliwość komfortowej jazdy tymi ulicami, zadbaliśmy również o bezpieczne ciągi piesze.

Na całym odcinku dróg wykonano zatem frezowanie starej nawierzchni, a następnie ułożono nowe warstwy: wyrównawczą oraz ścieralną. Warstwy były wzmacniane geosiatką o odpowiedniej wytrzymałości. Na ul. Północnej fragmentem na odcinku o długości około 460 metrów bieżących wymieniono całą konstrukcję drogi. Wykonano tam stabilizację betonem oraz ułożono nowe kruszywo, a następnie rozłożono dwie warstwy asfaltu – wiążącą i ścieralną.

Na fragmentach drogi wymieniono uszkodzone obrzeża, jak również krawężniki. Powstało też skrzyżowanie okrężne (typu małe rondo) – jest oznaczone i wyprofilowane, co z pewnością przełoży się nie tylko na bezpieczeństwo, ale też płynność przejazdu.

W jego okolicy jezdnia asfaltowa fragmentem, w celach bezpieczeństwa użytkowników, została wymieniona na nawierzchnię z kostki granitowej – dodaje wójt K. Kamieniak. – Zastosowaliśmy granitową kostkę z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową na podbudowie z betonu i przy wzmocnieniu z kruszywa związanego cementem grubości 15 cm.

Remont prowadzony był na odcinku ok. 2 kilometrów i zamknął się kwotą niespełna dwóch milionów złotych pochodzących między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (całościowe dofinansowanie to 959.992,00 złote).

 

 

Przeczytaj również

Skip to content