XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 16 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Szczercowie odbędzie się XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej w Szczercowie pod względem gospodarki finansowo-ekonomicznej i polityki kadrowej za 2018 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również