Kleszczów najbogatszy, Szczerców na miejscu 5

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2022 r. (wskaźnik G) wynika, że liderem pod względem dochodów pozostaje gmina wiejska Kleszczów. Na jednego mieszkańca przypadło tam 29 704 zł. Piąte miejsce zajęła gmina Szczerców; na jednego mieszkańca naszej gminy przypada 6 936 zł.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa w swoim serwisie samorządowym, podstawę tych prognoz stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2020 r. (według stanu na 30 czerwca 2021 r.). Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.

Dane pochodzą sprzed dokonanej na początku tego roku zmiany granic gmin Kleszczów i Bełchatów o obszar, na którym znajduje się Elektrownia Bełchatów. W efekcie, dochód na mieszkańca w Kleszczowie może spaść w tym roku do 17,7 tys. zł – będzie to nadal najwyższy wynik w kraju – natomiast w Bełchatowie wzrosnąć do 8 tys. zł. W zestawieniu resortu finansów zmiany widoczne będą jednak z dwuletnim opóźnieniem.

Pierwszym dużym miastem w zestawieniu jest Warszawa, która z kwotą podatków na poziomie 4 354 zł per capita zajęła 33. pozycję w zestawieniu.  Z kolei najbiedniejszą gminą w Polsce jest Potok Górny w woj. lubelskim. Z dochodami w wysokości 524 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina zajmuje 2477. miejsce w zestawieniu.

Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

Przeczytaj również

Skip to content