IX Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 13 maja 2015 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola pracy Wójta Gminy pod względem gospodarności finansowo ? ekonomicznej za 2014r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również