IX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w pięcioletnie Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również