IX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2019 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szczerców na lata 2019-2022.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2019 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Szczercowa.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr V/62/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również