IV Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 20 lutego 2015 roku o godz.10.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczercowie odbyło się IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Kontrola ZGK w Szczercowie w związku z wykonaniem budżetu za 2014r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również