Instalacja fotowoltaiczna na budynku hydroforni w Chabielicach oddana do użytku

Instalacja fotowoltaiczna na budynku hydroforni w Chabielicach oddana do użytku

Głównym założeniem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii, opartej na wykorzystaniu modułów
fotowoltaicznych, a dzięki temu ograniczeniu zapotrzebowania na
energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny
i ograniczenie emisji CO2. Instalacja fotowoltaiczna została
dobrana w taki sposób, aby możliwie jak największą ilość
produkowanej energii wykorzystać na pokrycie potrzeb własnych.
Zaprojektowana instalacja pracuje w trybie on-grid, czyli
bezpośrednio z siecią elektroenergetyczną. Moduły fotowoltaiczne
zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną (prąd DC).
Moduły połączone są w poszczególne łańcuchy szeregowo i wpięte
w odpowiedniej konfiguracji do inwertera. Inwerter zmienia prąd
stały na prąd przemienny o charakterystyce zgodnej ze standardem
sieci elektrycznej. Do użycia dopuszczone są jedynie inwertery
posiadające odpowiednie deklaracje zgodności i certyfikaty
do pracy w systemie „on-grid”, spełniające podstawowe wymagania.
W układzie instalacji fotowoltaicznej zastosowano zabezpieczenia
przetężeniowe oraz przeciwprzepięciowe, dedykowane specjalnie
do instalacji fotowoltaicznych. Instalacja nie zawiera elementów
umożliwiających magazynowanie energii, zatem nadwyżka energii
wyprodukowana w danym momencie jest oddawana do sieci.

Całkowita wartość inwestycji to 319.075.62 zł brutto. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta została dofinansowana środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 146.541.00 zł.

Przeczytaj również