Informacja w sprawie instalacji solarnych

Dla mieszkańców uczestniczących w projekcie pn.: Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł  energii w gminie Szczerców.

Mieszkańcy którzy podpisali umowy w 2016 roku na realizację montażu instalacji solarnych otrzymali pisma z Urzędu Gminy w Szczercowie informujące o konieczności wpłaty kwoty 1000,00 złotych na konto gminy tytułem udziału własnego.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy którzy podpisali umowy na montaż solarów z programu unijnego, o którym mowa powyżej a jednocześnie skorzystali lub złożyli wnioski o dotację z programu dotyczącego udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w obecny stanie prawnym tj. zapisów §6 ust.4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii  nie mogą otrzymać wsparcia na montaż kolektorów słonecznych. W związku z powyższym ci mieszkańcy nie otrzymali pism wzywających do zapłaty udziału własnego w wysokości 1000,00 zł.

Jednak z uwagi na konieczność zrealizowania kompletu instalacji w ilości 499 szt. na najbliższej sesji Rady Gminy tj. 28 listopada 20017r. zostanie rozpatrzona poprawka Regulaminu wykreślająca zapis §6 ust.4 co umożliwi realizację montażu instalacji solarnych również dla tych beneficjentów. Jeśli poprawka zostanie zaakceptowana przez Radę Gminy to niezwłocznie wszyscy mieszkańcy, którzy nie dostali powiadomień zostaną poinformowani o konieczności wpłaty udziału własnego.

Szczerców, dnia, 20.11.2017r.

Przeczytaj również